• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 13 می 20
  • ربات

فهرست مقالات

چکیده:

زمینه و هدف پژوهش: در عرصه سازمانی، فرآیندهای برون‌سپاری و ایجاد شبکه‌های شرکتی با توجه به دوره جدید جهانی‌شدن در حال منسوخ شدن هستند. در چارچوب جدید، برخی از مکانیسم‌ها مانند جمع سپاری، به‌عنوان برون‌سپاری به جمعیتی انبوه تعریف شده‌اند و اساسا اخذ، مدیریت، و یا استفاده از آنچه ما «سرمایه انبوه» نامیده‌ایم، به‌عنوان توانایی تعداد زیادی از افراد در رابطه با سازمان، و پاسخ‌هایی نسبت به تغییرات جدید در نظر گرفته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای جمع سپاری در بانک کشاورزی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان انجام پذیرفته است. روش پژوهش: تحقیق حاضر از نوع روش کیفی می‌باشد که مبتنی بر روش بنیان داده با استفاده از مصاحبه‌های عمیق با خبرگان به ارائه مدلی برای جمع سپاری می‌پردازد، روش نمونه‌گیری بر اساس روش گلوله برفی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی از نرم‌افزار مکس کیودا استفاده شده است. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های کیفی بر اساس رویکرد کدگذاری سه مرحله‌ای‌ استراوس و کوربین انجام شده است که نتایج نشان می‌دهد مولفه‌های اصلی برای جمع سپاری در بانک کشاورزی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان شامل عوامل ایجاد کننده جمع سپاری (عوامل ساختاری، عوامل رابطه‌ای)، پدیده جمع سپاری (عوامل شناختی، هوشمندسازی فرآیندهای سازمانی، هوشمندسازی منابع مالی، هوشمندسازی منابع انسانی، هوشمندسازی اطلاعاتی)، عوامل تسریع کننده و یا کند کننده جمع سپاری (عوامل بافت بیرونی و مشتریان)، عوامل زمینه‌ساز جمع سپاری (عوامل روان‌شناختی و انگیزشی و عوامل درون‌سازمانی)، راهکارهای توسعه‌دهنده جمع سپاری (طراحی نظام مدیریت یکپارچه منابع انسانی کارآفرینانه، طراحی نظام حمایت از سرمایه‌های فکری و معنوی مبتنی بر ترکیب و تبادل گنجایش‌ها، طراحی سیستم پاسخگویی اجتماعی، طراحی نظام خلق ارزش‌ها) و نتایج حاصل از جمع سپاری (سطح فردی، سطح سازمان، سطح جامعه) می‌باشد.

کلیدواژه ها:

بانک کشاورزی ،گراندد تئوری ،شرکت‌های دانش‌بنیان ،جمع سپاری

لینک کوتاه:  

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *