• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 29 می 20
  • ربات

 

محمد ابریشم نیا رییس کمیسیون اداری و مالی گزارشی در خصوص مباحث مطرح شده در کمیسیون اداری و مالی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ستاد خبری اجلاس شصت و هشتم، وی در ابتدا مشکلات و مسایل مطرح در کمیسیون را مطرح کرد که در ۲۴ مورد دسته بندی شده بود و درادامه به راهکارهای معاونت مالی و اداری برای حل این مشکلات اشاره کرد. مشکلات مطرح شده از سوی روسای واحدها و مراکز دانشگاه در کمیسیون که در گزارش محمد ابریشم نیا آمده است به این شرح است:

 

۱-مشکلات ایجاد شده در مورد کارکنان فاقد مجوز استخدام و نحوه اجرای بخشنامه اخیر سازمان مرکزی در مورد تعیین تکلیف این کارکنان

۲-مشکلات بوجود آمده در اثر وجود کارکنان ناکارآمد

۳-مشکلات ناشی از ادامه تحصیل کارکنان به لحاظ عدم تناسب رشته تحصیلی با شغل مربوطه، هزینه های تحصیل، عدم حضور در محل کار درساعات اداری و …

۴- مشکل واحدها در خصوص جذب نیروی انسانی جدید و جذب نیرو از واحدهای همجواری که دارای نیروی مازاد هستند و نیروهای کیفی خود را نخواهند داد.

۵- مشکلات ناشی از وجود مازاد نیروی انسانی در برخی از واحدها و نحوه تسویه حساب با آنها وطرح دعاوی در دادگاه های کار

۶-مشکلات ناشی از رعایت نسبت تعداد کارمند به دانشجو

۷- وضعیت نیروهای شرکتی

۸-بلاتکلیفی واحدها درخصوص نحوه افتتاح حساب های بانکی و انتخاب نوع بانک و عدم ابلاغ سیاست های بانکی از سوی سازمان مرکزی

۹-تاخیرهای زیاد از سوی بانک ملی برای پرداختن وام به طرح های عمرانی که باعث افزایش هزینه ها شده است.

۱۰-مشکلات ایجاد شده دراثر تاخیردر پرداخت اقساط وام ها به بانک و جرایم دیرکرد آنها

۱۱-برگشت بودجه پژوهش هزینه نشده به سازمان مرکزی و نداشتن برنامه برای هزینه کردن اعتبارات پژوهشی

۱۲- اعلام عدم رضایت از نحوه تعامل بانک ملی با واحدها و تعلق سود کم به سپرده گذاری واحدها در این بانک

۱۳-عدم تقسیط وام از سوی بانک ملی بعد از اتمام ساخت و ساز و عدم همکاری آنها

۱۴-مشکلات ایجاد شده دراثر عدم واگذاری اختیار به واحدها درحوزه اداری و مالی

۱۵-دسترسی سخت به معاون اداری و مالی و مدیران این حوزه

۱۶-بلاتکیف ماندن سرنوشت صندوق مشترک وام و مشکلات ایجاد شده دراثر عدم استرداد وجوه واحدها نزد سازمان مرکزی

۱۷-طولانی شدن فرایند بررسی ها در کمیسیون معاملات مرکزی و شورای اداری و مالی و زیانهای وارده در اثر این تعلل ها

۱۸-مشکل نداشتن نقدینگی در برخی از واحدها و لاجرم ندادن حقوقها، پرداخت های مناسبتی و سایر پرداخت ها

۱۹-تخصیص سهم سرانه به ورزش، امور فرهنگی و پژوهشی در برخی از واحدها در شرایط بحران مالی فعلی

۲۰-تاخیر درانجام حسابرسی های دوره ای که منجر به بروز مشکلات زیادی شده است و هر دو تا سه سال یک بار انجام می شود.

۲۱-یکسان ماندن حقوق اعضای هیات علمی بورسیه با سایر اعضای هیات علمی تمام وقت

۲۲-بروکراسی ایجاد شده در اثر پیچ و خم های آیین نامه معاملات دانشگاه و بخشنامه های خرید و فروش خودرو

۲۳-ثابت ماندن حدنصاب های معاملات در واحدها

۲۴-میزان پرداختی عیدی به اعضای محترم هیات علمی

 

ابریشم نیا در ادامه برنامه های حوزه معاونت اداری و مالی برای رفع مشکلات را به این شرح بیان کرد:

 

۱- بررسی نیروی انسانی هر واحد به صورت موردی با حضور نماینده تام الاختیار واحد و اتخاذ تصمیم در مورد نیروهای فاقد مجوز و نیروهای مازاد برنیاز واحد

۲-تعیین تکلیف نیروهای بدون کیفیت و ناکارآمد از طریق بازخریدی، بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد به صورت تشویقی

۳-تهیه و تنظیم آیین نامه استخدامی جامع اعضای غیر هیات علمی

۴- کمک به تهیه و تدوین آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی با کمک معاونت محترم آموزشی

۵-بازنگری در ضوابط و مقررات نحوه ادامه تحصیل کارکنان دانشگاه با رویکرد صرفه جویی در هزینه های تحصیل در ساعات غیر اداری در رشته های مورد نیاز دانشگاه

۶-سامان دهی به وضعیت نقل و انتقال کارکنان دانشگاه براساس بخشنامه ۲۸/۱۱/۹۲ از طریق راه اندازی سایت ویژه نقل و انتقال کارکنان

۷-رعایت نسبت کارمند به دانشجو با توجه به ویژگی های هر واحد، وضعیت مالی آن و پراکندگی ساختمان های واحد، رشته های تحصیلی و وجود بیمارستان، کارگاه و آزمایشگاه ها

۸- تجدید حیات صندوق مشترک وام با هدف استفاده هر چه بهتر از وجوه نقد دانشگاه و ایجاد اعتماد متقابل به شرط همکاری متقابل

۹) اصلاح فرآیند انجام معاملات دانشگاه از طرق:

الف: اصلاح کلی آیین نامه معاملات با دریافت نظرات واحدهای دانشگاهی (بلند مدت)

ب: استفاده از ظرفیت های آیین نامه فعلی معاملات برای اختیار قراردادن به واحدها و کمیسیون معاملات استانها از جمله تبصره ماده ۳۲ آیین نامه (کوتاه مدت) که بخشنامه آن بزودی ارسال خواهد شد.

۱۰- تدوین سیاست های بانکی دانشگاه به منظور استفاده هر چه بهتر از منابع نقدینگی دانشگاه از طریق ظرفیت های ایجاد شده در بانکها و با ایجاد رقابت بین بانکها و شکستن انحصار در این خصوص در قالب نظم و مقررات دانشگاه در کل واحدهای کشور

۱۱- بررسی مشکلات واحدها در خصوص وام های دریافتی از جمله جرائم متعلقه از طریق بخشودگی که در این خصوص ضمن مذاکرهبا مقامات بانک ملی مجوز بخشودگی این جرائم اخذ شده است لذا در صورت عدم اجرای این بخشودگی توسط شعب، بانک ملی مراتب به سازمان مرکزی گزارش گردد.

۱۲- طراحی و اجرای سامانه دریافت اطلاعات مالی واحدها به روز و ساعت

۱۳- تهیه و تدوین و بازنگری در دستورالعمل های حسابداری و استاندارد سازی سیستم حسابداری دانشگاه

۱۴- آماده سازی بسترهای مناسب مالی در قالب استانداردهای مالی جهت احراز آمادگی برای انجام حسابرسی مستقل

۱۵- اتخاذ تصمیم مشترک با معاونت محترم پژوهشی برای استفاده هدف دار از اعتبارات پژوهشی مصرف نشده در سنوات آتی

۱۶- اتخاذ تصمیم در خصوص انجام امور اداری و مالی سازمان مرکزی دانشگاه به صورت مستقل توسط معاونت اجرایی معاون اداری و مالی دانشگاه و استفاده ازوقت بدست آمده برای سازمان دادن به وضعیت اداری و مالی واحدها و مراکز

۱۸- تقویت کادر حسابرسی داخلی دانشگاه از طریق تکمیل و جذب حسابداران خبره و ورزیده از واحدهای مالی دانشگاه

۱۹- حرکت به سمت تحقق حسابرسی بر اساس استانداردهای روز دنیا

۲۰- تحقق انجام حسابرسی سالیانه در کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی

۲۱- پیشنهاد برقراری کنترل های داخلی جدید به منظور ارتقاء سطح کمی و کیفی کلیه امور واحدها و مراکز دانشگاه

۲۲- تجدید نظر در خصوص بخشنامه خرید خودرو و نحوه نگهداری و استفاده از آنها

۲۳- تقویت اتوماسیون دبیرخانه برای گردش سریع مکاتبات در سطح کلیه واحدها

۲۴- سرعت بخشیدن به گردش کاری مکاتبات کمیسیون معاملات با پاسخ گویی به واحدها در کوتاهترین زمان ممکن

۲۵- ایجاد بانک اطلاعاتی معاملات انجام شده در کمیسیون معاملات کل واحدهای دانشگاهی کشور

۲۶- ایجاد بانک اطلاعات آزمایشگاه ها، کارگاهها، تجهیزات سالنهای ورزشی و سایر امکانات واحدها جهت ارائه به سایر واحدها جهت بهره برداری و برطرف نمودن نیازهای آنها

۲۷- بررسی و اصلاح فرآیندهای انجامکارها از جمله فرآیندهای شورای اداری و مالی و کمیسیون معاملات مرکزی و تقاضا از واحدها برای تکمیل بودن مدارک ارسالی مورد نیاز برای طرح در شورا و کمیسیون فوق الذکر

۲۸- اداره راه کارهای انجام صرف جویی در انجام هزینه ها و بالا بردن بهره وری و کارایی

 وی از روسای واحدها و مراکز آموزشی خواست گزارش مالی و اداری های ادارات خود را دقیق و کامل به سازمان مرکزی ارائه کنند و گفت: عدم ارائه اطلاعات دقیق و کامل مالی، اداری، استخدامی، معاملاتی مورد نیاز سازمان مرکزی در موعد مقرر از یک طرف باعث گله مندی همکاران ما در سازمان مرکزی شده و از طرف دیگر باعث کندی حرکت ما در ارائه خدمات و تسهیلات گردیده است.

 

 

 

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *