• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 17 می 20
  • ربات

جمع سپاری به عنوان یک مدلِ توزیع شده و برخط برای حل مسئله پدیدار شده است. امروزه سازمان ها بطور فزاینده ای جمع سپاری را جهت دسترسی به نیروی انسانی برخط و ارزان قیمت به کار می گیرند و از این طریق کارها را در زمان کمتر، با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر به انجام می رسانند. برای موفقیت در فرآیند جمع سپاری باید استراتژی هایی برای جذب، حفظ، نگهداری و افزایش وفاداری جمع کاران اتخاذ شود. اتخاذ این استراتژی ها بدون درک عمیق فاکتورهای اثرگذار بر عملکرد جمع کاران در پلتفرم های جمع سپاری، ممکن نیست. در هیچ یک از مطالعات پیشین به بررسی اثر فاکتورهای تاریخچه مشارکت جمع کاران بر عملکرد آن ها در پلتفرم های جمع سپاری، پرداخته نشده است. در راستای پر کردن این شکاف در ادبیات موضوع، در این پژوهش اثر فاکتورهای تاریخچه مشارکت جمع-کاران بر عملکرد آن ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و میزان تأثیر هر فاکتور تحلیل می شود. برای نیل به این هدف، از اطلاعات مربوط به تاریخچه مشارکت جمع کاران در سایت جمع سپاری تاپکُدر استفاده می شود. نتایج این پژوهش به اثر قابل توجه فاکتورهای تاریخچه مشارکت جمع کاران بر عملکرد آن ها تأکید دارد. با توجه به فاکتورهای تاریخچه مشارکت شناسایی شده اثرگذار بر عملکرد جمع کاران، پارامترهایی تعریف شده و جمع کاران بر اساس آن پارامترها خوشه بندی شده و ارزش طول عمر هر خوشه محاسبه شده و در نهایت خوشه ها بر اساس ارزش طول عمر، رتبه بندی می شود. سپس درستی خوشه بندی با توجه به معیار درجه جمع کاران در سایت تاپکدر، ارزیابی می شود. نتایج ارزیابی نشان می دهد که فاکتورهای تاریخچه مشارکت جمع کاران پارامترهای مناسبی برای خوشه بندی آن ها می-باشد. نتایج بدست آمده از این پژوهش می تواند برای طراحی بهینه پلتفرم های جمع سپاری، اتخاذ استراتژی های مناسب برای رفتار با هر یک از گروه های جمع کاران، پیشنهاد وظایف مناسب به آن ها و در نهایت برای توسعه جمع سپاری در سازمان ها به کار رود.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *