• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 15 می 20
  • ربات

با توجه به حرکت کسب و کارها به سوی اجتماعی شدن، استفاده از جمع سپاری به بکارگیری خرد جمعی کمک خواهد کرد. جمع سپاری به معنای برون سپاری کار، فعالیت یا وظیفه ای به یک جمعیت انبوه (شبکه گسترده ای از افراد غیرمعین) از طریق یک «فراخوان عمومی » می باشد. در پژوهش حاضر تلاش می گردد تا با ادغام مفهوم جمع سپاری و مدیریت دانش مشتری به ارائه مدلی جدید بپردازیم. برای این منظور پس از ارائ? مدل اولیه، پرسشنامه ای جهت تایید گام ها و اجزای آن طراحی شد و بین ۵۰ خبره توزیع گردید که ۲۱ پاسخ جمع آوری گردید. با توجه به نتایج جمع آوری شده مدل ارائه شده معتبر بوده و کلیه فرضیات مربوط به آن تایید شدند. در این مدل، «جمع» شامل کلیه مشتریان سازمان (بالقوه و بالفعل) همکاران و شرکا و افراد درون سازمان می باشد. مراحل مدل مورد نظر شامل تعریف نیازمندی های دانشی، اکتساب دانش، ارزیابی و پالایش دانش، تسهیم و استفاده از دانش و مالکیت و بهره گیری از دانش می باشد که «جمع» می تواند در کلیه مراحل به جز مرحل? آخر مشارکت کند. پس از تایید مدل، به طراحی سیستمی بر اساس مدل تایید شده، پرداخته شده است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *