• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 10 می 20
  • ربات

پروژه‌ها

تصویر-کم حجم

خیریه امین آراسته / تهران

۱۸,۴۹۳,۶۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۸%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

۱۴

حمایت کننده

حمایت می‌کنم

تصویر-کم حجم

کمپین نفس / تهران

۴۱۰,۳۴۹,۸۳۶ ریال

از۴۱۰,۳۴۹,۸۳۶ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۳۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کمپین نفس / تهران

۳۲۸,۶۳۸,۵۰۰ ریال

از۳۲۸,۶۳۸,۵۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۷۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۱۷۲,۸۹۴,۱۳۸,۲۵۰ ریال

از۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۷%

موفقیت

زمان باقی‌مانده

۳۷۰

حمایت کننده

حمایت می‌کنم

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۱۳۱,۸۲۳,۴۶۰ ریال

از۱۳۱,۸۲۳,۴۶۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن دوستداران کودک پویش / تهران

۱۶۷,۸۲۵,۹۰۰ ریال

از۱۶۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید دشتستان / تهران

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان / فارس

۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یاریگران کودکان کار پویا / تهران

۲۴,۲۱۴,۰۰۰ ریال

از۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۹%

موفقیت

لغو شد

۲۲

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۵۳,۸۰۰,۴۸۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / سیستان و بلوچستان

۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نویسش / سیستان و بلوچستان

۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عارف سپاهی / سیستان و بلوچستان

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران / تهران

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۷۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید دشتستان / بوشهر

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۳۷,۷۰۵,۰۰۰ ریال

از۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

میلاد مجرد / تهران

۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه کانون جوانان رضوان / خراسان جنوبی

۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۹۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۲۰%

موفقیت

لغو شد

۲۸

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خدیجه فیروزی / تهران

۹۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۹۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۸,۳۱۰,۰۰۰ ریال

از۸۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰%

موفقیت

لغو شد

۲۶

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه روشنای طلوع مهر شیراز / فارس

۱۴,۲۵۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۳%

موفقیت

لغو شد

۲۶

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۱۴,۵۵۲,۰۰۰ ریال

از۱۵۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۹%

موفقیت

لغو شد

۲۷

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

حسین کیانی نیا / خوزستان

۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۰۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عبدالحمید ارجمند / هرمزگان

۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۲۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هفته نامه شنبه / تهران

۳۹,۴۲۴,۰۰۰ ریال

از۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۴۶%

موفقیت

لغو شد

۴۰

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه کانون جوانان رضوان / خراسان جنوبی

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یاریگران کودکان کار پویا / تهران

۸۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

علی (امیر) سخائی / تهران

۱۷,۱۵۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۶%

موفقیت

لغو شد

۳۹

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

علی شریف زاده جعفری / تهران

۱۵,۱۸۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۵%

موفقیت

لغو شد

۱۴

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان / فارس

۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آرزو وصله چی / تهران

۸۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیما شفیع‌زاده / تهران

۴۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۳۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۰۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آرام روانشاد / البرز

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن دوستداران کودک پویش / تهران

۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۴۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۰۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بابک صداقت کمال / تهران

۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حسین کیانی نیا / خوزستان

۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

VOOOP / تهران

۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۶,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

شرکت آوای بازی سازان پردیس / تهران

۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱%

موفقیت

لغو شد

۱

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران / تهران

۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بابک حیدری / تهران

۱۰۷,۶۰۰,۵۸۴ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۵,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

هفته نامه شنبه / تهران

۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۳۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / گلستان

۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۲۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

علی (امیر) سخائی / هرمزگان

۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان / فارس

۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رضا صادقی بمرود / تهران

۱۶,۴۷۵,۰۰۰ ریال

از۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰%

موفقیت

لغو شد

۴۲

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آرزو وصله چی / تهران

۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان / فارس

۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

سید علی رضا هاشمی / تهران

۲۱,۷۰۴,۱۱۰ ریال

از۵۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۴%

موفقیت

لغو شد

۳۸

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه کانون جوانان رضوان / خراسان جنوبی

۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۹,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۷,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حسین کیانی نیا / خوزستان

۳۱,۵۶۹,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۲۹%

موفقیت

لغو شد

۲۵

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

علی شریف زاده جعفری / تهران

۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

عبدالحمید ارجمند / هرمزگان

۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۹,۲۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

شهلا افتخاری / سیستان و بلوچستان

۳۵۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۵۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مؤسسه نیکوکاری امام رضا(ع)دودج زرقان / فارس

۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آرام روانشاد / البرز

۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

فاطمه نامخواه / تهران

۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۸,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

میلاد مجرد / تهران

۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حبیب دولت زاده / تهران

۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

باقر بحری / تهران

۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بابک صداقت کمال / تهران

۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران / تهران

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

رضا صادقی بمرود / خراسان جنوبی

۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۳۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۶۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه گوهرپاکی حضرت رقیه(س) / فارس

۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حسین کیانی نیا / خوزستان

۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آیدا عباس زاده / خراسان رضوی

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران / تهران

۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

وحید رجبلو / تهران

۹۰,۵۱۱,۹۱۰ ریال

از۹۰,۵۱۱,۹۱۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه کانون جوانان رضوان / خراسان جنوبی

۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

یعقوب ذاکری درباغی / هرمزگان

۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حبیب دولت زاده / تهران

۲۷,۵۱۵,۰۰۱ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۲۶%

موفقیت

لغو شد

۴۸

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

خیریه بچه های سیب سرخ / تهران

۸,۶۱۰,۰۰۱ ریال

از۲۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۳%

موفقیت

لغو شد

۱۹

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

آرام روانشاد / البرز

۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۶۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن دوستداران کودک پویش / تهران

۱۰۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۷,۵۳۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نسیم رسولیان / سیستان و بلوچستان

۱۳۴,۴۰۸,۶۰۰ ریال

از۱۳۴,۴۰۸,۶۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۳۵,۰۰۷,۱۱۰ ریال

از۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۳۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال

از۳۴,۳۵۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۶۵,۲۷۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۵۲۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۴۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۷۰,۰۸۵,۰۰۰ ریال

از۷۰,۰۸۵,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / آذربایجان غربی

۱۵۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال

از۱۵۷,۲۹۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بنیاد چتر خوشبختی / فارس

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / سمنان

۲۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال

از۲۳,۵۴۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۱۴,۶۵۱,۰۰۱ ریال

از۱۴,۴۴۵,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۲۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه رعد سنندج / کردستان

۵۶,۹۴۰,۰۰۰ ریال

از۵۶,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۰۵,۰۰۳,۱۵۴ ریال

از۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۲۰,۸۳۶,۶۵۲ ریال

از۸۵,۱۸۲,۵۰۰ ریال مورد نیاز

۲۴%

موفقیت

لغو شد

۵۲

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خراسان جنوبی

۵۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال

از۵۹,۰۱۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران / تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / کرمانشاه

۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن دوستداران کودک پویش / تهران

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۵۴,۴۶۰,۰۰۰ ریال

از۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۳%

موفقیت

موفق شد

۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۴,۰۰۶,۱۹۱ ریال

از۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خراسان جنوبی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۵۵,۱۸۶,۰۰۰ ریال

از۵۵,۱۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / قزوین

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / کرمانشاه

۲,۷۰۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال

از۲,۷۰۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۴۵,۳۲۲,۹۹۷ ریال

از۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۱۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۶۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال

از۶۳,۱۳۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۱۲,۴۰۵,۰۰۰ ریال

از۸۸,۳۲۸,۵۰۰ ریال مورد نیاز

۱۴%

موفقیت

لغو شد

۳۸

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۷,۰۵۶,۰۰۰ ریال

از۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰%

موفقیت

لغو شد

۲۳

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۲۰,۰۰۳,۳۲۲ ریال

از۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۴۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / کرمانشاه

۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۳۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۱۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۱۴,۷۷۶,۷۰۰ ریال

از۱۴,۷۷۶,۷۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۱۰۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجمتصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / البرز

۲۱,۸۶۰,۰۰۰ ریال

از۱۱۳,۵۴۲,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۹%

موفقیت

لغو شد

۶۱

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن حمایت از کودکان کار / تهران

۱۲,۲۸۹,۳۷۲ ریال

از۵۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۲۳%

موفقیت

لغو شد

۶۴

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / گیلان

۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۶۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۵,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خراسان رضوی

۷۰,۷۵۷,۳۷۴ ریال

از۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۴۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۰۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۵۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / کهگیلویه و بویراحمد

۱۰,۰۱۰,۷۸۹ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۲۰%

موفقیت

لغو شد

۵۸

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بچه های سیب سرخ / تهران

۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ریال

از۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰%

موفقیت

لغو شد

۶۹

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۵۰,۸۱۶,۵۰۱ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۲%

موفقیت

موفق شد

۳۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / آذربایجان غربی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حامیان مهر حکیم تهران / تهران

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / یزد

۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۶,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۰۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / هرمزگان

۱۸,۵۳۰,۰۰۰ ریال

از۱۸,۵۳۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / البرز

۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / تهران

۵۰,۲۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه حامی راه انسانیت / تهران

۳۰,۴۲۹,۰۰۰ ریال

از۳۰,۴۲۹,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / کرمان

۱۱۲,۰۲۰,۰۰۰ ریال

از۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۴۰,۸۶۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۷۵۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

حزب اعتدال و توسعه / تهران

۷۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال

از۷۴,۸۳۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۷۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال

از۷۸,۴۸۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۸۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال

از۱۰,۱۲۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۰۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / خوزستان

۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بنیاد چتر خوشبختی / فارس

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کودکانه‌ی طلوع / تهران

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / تهران

۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / البرز

۴۸,۹۰۰,۵۰۰ ریال

از۴۸,۹۰۰,۵۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن دوستداران کودک پویش / تهران

۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۸,۷۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / اصفهان

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بنیاد امید مهر ‌ / تهران

۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مرکزی

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۳۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / فارس

۳۰,۰۷۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۷۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۷۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / سمنان

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / تهران

۱۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۲۴۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۹۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۶,۹۶۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۷۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۵,۰۵۵,۰۰۰ ریال

از۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۹۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۱۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال

از۱۵,۳۹۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / تهران

۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بچه های سیب سرخ / تهران

۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۷۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۹۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیوشا (محکن) / تهران

۱۰۰,۰۹۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۳۳,۴۱۶,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۳۳%

موفقیت

لغو شد

۱۶۵

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / البرز

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

بنیاد چتر خوشبختی / فارس

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۷

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / مازندران

۶۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال

از۶۴,۶۲۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۹۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۴۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال

از۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۱%

موفقیت

موفق شد

۹۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیوشا (محکن) / تهران

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خوزستان

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / تهران

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳۳

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیوشا (محکن) / تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۵۰,۰۱۴,۰۶۴ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۷۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن حمایت از کودکان کار / تهران

۸۰,۰۲۰,۰۰۰ ریال

از۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۱۰۰,۱۴۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه پیام امید / البرز

۱۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال

از۱۵,۳۸۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

خیریه بنیاد برین / تهران

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / کرمانشاه

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۳۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیکوکاری ‌مهربانه / تهران

۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

کانون ناشنوایان آوای سبز / فارس

۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۷%

موفقیت

لغو شد

۴۸

حمایت کننده

ناموفق

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۵۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۴۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۹,۴۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۶

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه رضویه / تهران

۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن نیکوکاری امید‌کمال / کرمان

۳۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال

از۳۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۱۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۱۴۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیوشا (محکن) / تهران

۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۱۲

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیوشا (محکن) / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۹۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۴۴۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه حضرت عباس (ع) / خراسان جنوبی

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۹

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۵۰,۰۰۰,۰۰۱ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۲۹۱

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه یاوران ایتام / تهران

۱۰۰,۰۵۰,۰۰۰ ریال

از۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۵۴۰

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه خادمین کتیج / سیستان و بلوچستان

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه نیک تعالی پیشرو / تهران

۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال

از۴۹,۵۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۵

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۳۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

نیوشا (محکن) / تهران

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸۸

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد / تهران

۲۶,۲۹۰,۰۰۰ ریال

از۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۵%

موفقیت

موفق شد

۴۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) / خوزستان

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

از۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۸۴

حمایت کننده

تصویر-کم حجم

انجمن حمایت از حقوق کودکان ‌ / تهران

۵۰,۰۱۰,۰۰۰ ریال

از۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال مورد نیاز

۱۰۰%

موفقیت

موفق شد

۷۴

حمایت کننده

برو به صفحه:



منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *