• ربات کراودفاندینگ دات‌آی‌آر
  • 19 می 20
  • ربات


Object reference not set to an instance of an object. Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.

Source Error:

Line 216: Case Else Line 217: ”Check For ShowType Line 218: Dim GroupID As Integer = Negar.News.News.GroupID(Request.QueryString(“ID”).ToString) Line 219: Dim ShowType As Integer = Negar.News.Categories.ShowType_Details(GroupID) Line 220:

Source File: D:HostingSpacesirhoshdar80iranhoshdar.irwwwrootExtendedModulesNewsUIDetails.ascx.vb    Line: 218

Stack Trace:

[NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.] ExtendedModules_Subjects_UI_Details.Page_Load(Object sender, EventArgs e) in D:HostingSpacesirhoshdar80iranhoshdar.irwwwrootExtendedModulesNewsUIDetails.ascx.vb:218 System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) +97 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +61 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134 System.Web.UI.Control.LoadRecursive() +134 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +693

Version Information: Microsoft .NET Framework Version:4.0.30319; ASP.NET Version:4.8.4042.0

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *